Contributie

De volledige contributieregeling kunt u op de pagina downloads vinden.

Tevens vindt u hier ook het aanmeldings- en opzegformulier. Aanmelden en opzeggen dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren d.m.v. de officiële documenten.


De totale kosten zijn verdeeld over 4 kwartalen. (Waaronder ook de vakanties.)

Inschrijfgeld € 4,50 Eenmalig
     
     
Gym € 37,50 Per kwartaal
55 + Gym € 45,00 Per kwartaal
     
     
Rhönrad 1 uur € 51,00 Per kwartaal
Rhönrad 1 1/2 uur € 72,00 Per kwartaal
     
  Selectie / plusgroep *  
Rhönrad 2 uur € 93,00 Per kwartaal
Rhönrad 2 1/2 uur € 113,25 Per kwartaal
Rhönrad 3 uur € 133,50 Per kwartaal
Rhönrad 3 1/2 uur € 156,75 Per kwartaal
Rhönrad 4 uur € 177,75 Per kwartaal

Automatische incasso

Ieder lid dient de vereniging toestemming te geven tot automatische afschrijving van de contributie, de bondscontributie en inschrijfgelden. Alleen op deze wijze kan men de contributie voldoen. Bij het aanmeldingsformulier treft u de machtigingskaart aan en deze dient samen met het aanmeldingsformulier ingevuld en ingeleverd te worden bij de leiding. De bedragen worden 4 x per jaar afgeschreven.

1e kwartaal Omstreeks 1 februari
2e kwartaal Omstreeks 1 mei
3e kwartaal Omstreeks 1 augustus
4e kwartaal Omstreeks 1 november

Bondscontributie

Hiervoor volgen wij de bedragen, vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).  Deze zijn als volgt vastgesteld voor het jaar 2023:

Leden van 0 t/m 15 jaar € 25,80 per jaar
Leden van 16 jaar en ouder € 31,80 per jaar

De bondscontributie wordt verdeeld over 4 kwartalen en automatisch afgeschreven.


Lidmaatschap opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via het officiële opzegformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding in de zaal of te downloaden via de website. Er geldt een lidmaatschapsperiode voor 6 maanden, wat betekent van: 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december.

Als u overweegt te stoppen dan dient u uiterlijk 30 juni of 31 december* een opzegformulier in te leveren bij de ledenadministratie of bij de leiding, anders wordt het lidmaatschap met 6 maanden verlengd. De automatische afschrijving wordt vanzelf stopgezet. * Dit geldt niet voor de selecte-/plusgroep.