Vacatures

Bestuursleden gezocht

Woensdag 5 februari jl. vond de Algemene Ledenvergadering plaats.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft voorzitter Margré Batens aangegeven om volgend jaar niet meer herkiesbaar te zijn voor de functie als voorzitter.
Na ruim 16 jaar voorzitter van Salto zal ze in februari 2021 afscheid nemen.

Het huidige bestuur van Salto bestaat uit 3 leden, door het aankomende afscheid van Margré Batens bestaat het bestuur over een paar maanden nog maar uit 2 leden (penningmeester Jannet Kaasschieter en secretariaat Jessica Leeuwis). Dit is officieel volgens de statuten geen voltallig bestuur. De vereniging zoekt dringend nieuwe bestuursleden, want anders komt de toekomst van Gymnastiekvereniging Salto in gevaar.

Welke gevaren dreigen als het bestuur van Salto niet wordt uitgebreid?

Wilt u Salto komen versterken? Eén of meerdere personen zijn van harte welkom want ‘samen staan we sterk’. 

Onderstaande taken moeten vervuld worden door één of meerdere personen. Iedereen is welkom, oudere leden of ouders van jeugdleden.

Hoe werkt het?

Heeft u interesse of kent u iemand, vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie wordt gewaardeerd.

06-30385459  (Jessica Leeuwis)
info@gv-salto.nl