Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via het officiële opzegformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de leiding in de zaal of te downloaden via de website.

Er geldt een lidmaatschapsperiode voor 6 maanden, wat betekent van: 1 januari t/m 30 juni en van 1 juli t/m 31 december. Er kan niet tussentijds worden opgezegd, de contributieverplichting zal dan blijven doorlopen tot en met 30 juni of 31 december. Uiteraard bent u (of uw kind) gedurende die maanden dan nog gewoon welkom bij onze lessen.

Als u overweegt te stoppen dan dient u uiterlijk 30 juni of 31 december* een opzegformulier in te leveren bij de ledenadministratie of bij de leiding, anders wordt het lidmaatschap met 6 maanden verlengd. De automatische afschrijving wordt vanzelf stopgezet.

* Dit geldt niet voor de selectie-/plusgroep.