Downloads

Hier kunt u onze documenten downloaden:

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier volledig invullen (inclusief machtiging en toestemmingsverklaring) en inleveren bij de leiding in de zaal.

Contributieregeling per 1-1-2023

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 16 februari 2022.

Opzegformulier

Inleveren uiterlijk 30 juni of 31 december bij de leiding in de zaal of de ledenadministratie, omdat na deze datum het lidmaatschap met 6 maanden wordt verlengd.

Huishoudelijk Reglement

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2018.

Privacy PolicyToestemmingsverklaring (AVG)

Indien u een wijziging wilt doorgeven betreft de gegevensverwerking (foto's, filmpjes, etc.) door Gymnastiekvereniging Salto, dan dient u de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen.