Downloads

Hier kunt u onze documenten downloaden:

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier volledig invullen (inclusief machtiging en toestemmingsverklaring) en inleveren bij de leiding in de zaal.

Contributieregeling per 1-1-2021

Vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering d.d. 25 november 2020.

Opzegformulier

Inleveren voor 1 juli of 1 januari, omdat op deze dagen het lidmaatschap met 6 maanden wordt verlengd.

Huishoudelijk Reglement

Gewijzigd op de Algemene Ledenvergadering d.d. 14 maart 2018.

Privacy PolicyToestemmingsverklaring (AVG)

Indien u een wijziging wilt doorgeven betreft de gegevensverwerking (foto's, filmpjes, etc.) door Gymnastiekvereniging Salto, dan dient u de toestemmingsverklaring opnieuw in te vullen.