Statutenwijziging

Afgelopen 27 oktober is tijdens de algemene ledenvergadering besloten om de statuten te wijzigen. Dit was nodig vanwege een wet die een tijd geleden is ingegaan. De belangrijkste wijziging is dat wij als vereniging nu een continuïteitscommissie kennen die kan beslissen in de gevallen dat het bestuur dat niet kan. Verder zijn er wat bepalingen up to date gemaakt met de digitale communicatiemiddelen van tegenwoordig. Ook de regelementen zijn bijgewerkt.

28 december zijn wij als bestuur naar de notaris gegaan om deze statutenwijziging te ondertekenen. De statuten zijn dus inmiddels officieel van kracht!